Verksamhetsberättelse för 2022

Att antas vid årsstämman 2023
( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil för nedladdning av dokumentet. Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.)

verksamhet_2022