Miljöpolicy

Vi är väldigt stolta över att ha utarbetat en egen milöpolicy för Tyluddens Fritidsby. Den fastställdes i januari 2017 (reviderad senast i maj 2023 ):
( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil 
för nedladdning av dokumentet. Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.)