Adressändring m.m.

 Formulär för ändring av kontaktuppgifter

I kontaktformuläret nedan kan du fylla i dina uppgifter, som sedan går direkt till vår kassör Inga Appelqvist. 

Det är mycket angeläget att vi har ett aktuellt och uppdaterat ägarregister för stugorna. Tylisten samt medföljande faktura levereras utifrån detta register. Till detta kommer att epost-adresserna är nödvändiga för de utskick som styrelsen gör av nyhetsbrev till medlemmarna. Även mobilnummer är bra att ha till hands, så att stugägaren kan nås snabbt ex. vid en vattenläcka.