Motion till årsstämman

Formulär för att skriva motioner till föreningens årsstämma den 23  juni 2024. 
Senast söndagen den 12 maj 2024 måste den vara inne.

Har du något i föreningen som du vill förbättra eller ändra på? Då har du en unik möjlighet att påverka föreningens verksamhet. Fram till söndagen den 12 maj 2024 kan medlemmar i föreningen skriva motioner, som man vill skall behandlas på årsstämman. 

Så här står det i föreningens stadgar § 19:
"Medlem har rätt att få motion behandlad vid föreningsstämma om den skriftligen lämnas styrelsen senast sex veckor före föreningsstämman. Styrelsen ska behandla motionen och vid till stämman ange styrelsens förslag till beslut med anledning av motionen."

I formuläret nedan kan skriva en motion, som sedan går vidare till vår ordförande Fredrik Rosén.
(Du kommer att få en bekräftelse via mail att motionen har kommit fram)