Styrelsen 2023 – 2024

Här nedan ser du de personer som ingår i Tyludden Fritidsbys styrelse
Även föreningens kassör, valberedning och revisorer presenteras här.

Fredrik Rosén,   ordförande
Stuga nummer 459
Hemort: Halmstad
Mobiltelefon:  073 - 317 38 11
e-post: styrelsen@tyludden.se

Klaus Stenzel,  vice ordförande
Stuga nummer 439
Hemort: Halmstad
Mobiltelefon:  073 - 337 11 50
e-post:  styrelsen@tyludden.se

Jonas Lundén,  ledamot
Stuga nummer 426
Hemort: Kvibille
Mobiltelefon: 073 - 314 51 25
e-post: styrelsen@tyludden.se 

Mickaela Friberg,  ledamot
Stuga nummer 448
Hemort: Landvetter
Mobiltelefon:  070 - 482 76 03
e-post: styrelsen@tyludden.se

Helena Mattsson,  sekreterare
Stuga nummer 321
Hemort: Förslöv
Mobiltelefon:  070 - 225 21 17
e-post:  helena@tyludden.se

Malin Johansson, ledamot, vice sekreterare
Stuga nummer 177 
Hemort:  Halmstad
Mobiltelefon:  070 - 209 16 98
e-post:  malin@tyludden.se

Christina Bertilfelt, suppleant
Stuga nummer 440
Hemort: Ljungby
Mobiltelefon:  070 -  388 42 95
e-post: styrelsen@tyludden.se

Pontus Kastrup, suppleant
Hemort: Mölndal
Mobiltelefon: 073 - 415 70 40
e-post: styrelsen@tyludden.se

Claes Herrstedt, suppleant
Stuga nummer 324
Hemort: Halmstad
Mobiltelefon:  070 - 330 28 32
e-post: styrelsen@tyludden.se

Patrik Lundkvist,  kassör
(ingår ej i styrelsen)
Stuga nummer:  533
Hemort: Hässleholm
Mobiltelefon: 070 - 688 92 62
e-post: styrelsen@tyludden.se

Valberedning

Robert Henriksson, ordinarie 
sammankallande

Stuga nummer:  445
Hemort: Huskvarna
Mobiltelefon:  070 – 441 14 16
e-post: styrelsen@tyludden.se

Anders Hallme, ordinarie
Stuga nummer:  520
Hemort: Sollentuna
Mobiltelefon: 070 - 739 37 32
e-post:   anders@tyludden.se

Jonas Andersson, ordinarie
Stuga nummer:  175
Hemort: Anderstorp
Mobiltelefon: 070 – 676 68 18
e-post:  jonas@tyludden.se

Revisorer

Bengt Gustafsson, ordinarie
Stuga nummer:  161
Hemort: Västerås
Mobiltelefon: 070 - 054 84 05
e-post:  bengt@tyludden.se

Börje Stålnacke, suppleant
(ersätter Patrik Lundkvist)
Stuga nummer:  435
Hemort: Skövde
Mobiltelefon:  070 - 891 88 33
epost: borje@tyludden.se