Budget för 2025

Antogs på årsstämman 2024

( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil för nedladdning av dokumentet. Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.) 

budget_forslag_25