Kulörer

Observera att kulörerna skiljer sig åt mellan 100 - 400-områdena å ena sidan och 500-området å andra sidan.
( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil 
för nedladdning av dokumentet. Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.)
kulorer