Årsmötesprotokoll 2019

För verksamhetsåret 2018
( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil  för nedladdning av dokumentet. Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.)