Budget för 2020

Antagen på årsstämman den 23 juni 2019.
( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil för
nedladdning av dokumentet. Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.)