Funktionsgrupp Tyludden

Förut hade vi det som kallades ”områdesansvariga”. Detta har för några år sedan ändrats till att snarare
handla om vad en viss person har ansvar för, än om vilket område det handlar om rent geografiskt. 

(Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil för nedladdning
av dokumentet. Det går då att skriva ut eller att kopiera valfri text ur dokumentet.)