Aktivitetsplan 2017 – 2018

Glöm inte att samtidigt hålla dig ajour med vad som läggs ut i Kalendern. ( Klicka på dokumentet för att få fram en menu i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil  för nedladdning av dokumentet. Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.) aktivitetsplan_17_18