Budget för 2021

Antagen på årsstämma juni 2020
( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil för
nedladdning av dokumentet. Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.)
budget_for_2021