Budget för 2019

Antagen på årsstämman den 24 juli 2018. Reviderad senare p.g.a. ändrad fastighetsskatt.
( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil 
för nedladdning av dokumentet. Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.)

budget_2019_reviderad