Överlåtelse av stuga genom arv / förtida arv

Denna blankett skall användas när en stuga överlåtes genom arv / förtida arv..
För utskrift av blanketten:
Klicka på blanketten. I över- eller nederkant syns då en pil för nedladdning av dokumentet.
arv_24