Årsmötesprotokoll 2022

För verksamhetsåret 2021

( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil
för nedladdning av dokumentet. Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.)

arsmotesprotokoll-2022