Brandsäkerhet

Detta dokumentet är från Räddningstjänsten i Halmstad och är daterat 22 maj 2019.
Här hittar du vad som gäller ur brandskyddssynpunkt. 
( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil 
för nedladdning av dokumentet. Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.)