Överlåtelse av stuga genom försäljning

Denna blankett skall användas när en stuga överlåtes genom försäljning.
För utskrift av blanketten:
Klicka på blanketten. I över- eller nederkant syns då en pil för nedladdning av dokumentet.

overlatelse_forsaljning_24