Verksamhetsplan för 2022-2023

Antagen på årsstämman 2022
( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil för nedladdning av dokumentet.
Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.)