Regler för installation av luftvärmepump

Detta dokumentet redogör för vad som gäller för installation av luftvärmepump i 1:24 & 1:25
( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil 
för nedladdning av dokumentet. Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.)