Överlåtelse av stuga genom försäljning version 2

Denna blankett skall användas när en stuga överlåtes genom försäljning.

För utskrift av blanketten:
Klicka på blanketten. I över- eller nederkant syns då en pil för nedladdning av dokumentet.

Överlåtelse av stuga genom försäljning version 2