Fastighetstaxering för Tyludden 2021 – 2023

( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil för
nedladdning av dokumentet. Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.)
ny_fast_tax_kom