Nyheter

Nyheter i Tyluddens Fritidsby publiceras alltid först på Startsidan, för att sedan läggas upp under denna rubrik ”Nyheter”. Här nedan kan du alltså, även vid ett senare tillfälle, ta del av det du eventuellt har missat.

Information från vattenansvarig

VATTEN !
Senaste om vattenpåsättningen (20180317)

På grund av det kalla väderläget är det nu beslutat att det inte blir något vattenpåsläpp den 24 mars. Nytt datum är satt till Långfredagen den 30 mars. Städdagen är flyttad till lördagen den 28 april.
Om inte tjälen har försvunnit till den Långfredagen den 30 mars blir det nytt datum igen. Skulle det ytterligare bli ett senare datum än den 30 mars öppnar vi de gemensamma toaletterna över påsken, då det förväntas mycket folk i stugbyn. Detta är möjligt då det är två separata system. Har du frågor kring detta, så hör gärna av dig till rune@tyludden.se
Detta är en nödvändig åtgärd, då det fortfarande finns stugor där vattenledningen ligger i dagen och vi arbetar efter den gamla policyn att, är det tjäle så blir det inget vatten.
Halmstad den 17 mars 2018
Rune Petersson
Vattenansvarig

Felaktigt datum i Tylisten

Ett beklagligt fel hade insmugit sig i årets utskickade upplaga av Tylisten. Sista dagen för medlemmar att lämna in motioner till årsstämman är söndagen den 13 maj och inget annat.

En ansvarig för funktionsgruppen är nu utsedd.

Under en längre tid har föreningen sökt en ansvarige för funktionsgruppen. Denne har att leda gruppens arbete och vara en förbindelselänk mellan gruppen och styrelsen. Till sin hjälp har den ansvarige en grupp stugägare som har olika ansvarsområden. Denne person är nu utsedd och vi har nöjet att meddela att vår "gamle" ordförande Rune Peterson har tackat ja till denna ansvarsfulla och viktiga arbetsuppgift. Med den erfarenhet Rune besitter så finns det stora möjligheter för honom att "fylla ut kostymen"

Vår Tyluddenblogg omgjord

Vår Tyluddenblogg har inte riktigt funkat sedan den lanserades innan jul. Nu är den helt omgjord och skall fungera helt OK.
Välkommen att skriva i den.

Vilken fin julklapp vi fått i vår förening.

Ett stort GRATTIS till Bosse, Inga, Eva-Lena och Nicko till ett strålande fint arbete med vår nya hemsida. Ni har genomfört ett mycket bra arbete. Nu ber vi er medlemmar att botanisera på hemsidan och bekanta er med alla finesser som finns där. Hittar ni något som verkar konstigt så låt oss veta det för åtgärd. 
Hans Glawing
/ordförande

Behöver du sättsand?

Uppe på 500-områdets parkering finns en hög med sättsand. Om du behöver sådan är det fritt för stugägare att hämta där.

Klart med ny redaktör för Tylisten

Vi har senaste tiden sökt en ny redaktör för Tylisten. Vi har nu nöjet att meddela att detta nu har löst sig. Vi är mycket tacksamma för att vår "nygamla" redaktör Roy Jocobsson nu tar över detta arbete tills vidare.