Brandsäkerhet

Denna information kommer från Byggnadskontoret i Halmstads Kommun och gäller Tyludden 1:24.
Här hittar du ex. vad som gäller ur brandskyddssynpunkt vid inglasning av  din uteplats.
(För att bläddra i dokumentet – klicka på sidan för att få fram pilar att bläddra med)

brandsakerhet