Brandsäkerhet

Denna information kommer från Byggnadskontoret i Halmstads Kommun och gäller Tyludden 1:24.
Här hittar du ex. vad som gäller ur brandskyddssynpunkt vid inglasning av  din uteplats.
( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil 
för nedladdning av dokumentet. Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.)

brandsakerhet