Styrelsen 2022 – 2023

Här nedan ser du de personer som ingår i Tyludden Fritidsbys styrelse
Även föreningens valberedning och revisorer presenteras här.

Fredrik Rosén,   ordförande
Stuga nummer 459
Bostad:  Plönegatan 32,  302 34  Halmstad
Mobiltelefon:  073 - 317 38 11
e-post:  fredrik@tyludden.se

Maggie Bergehed,  vice ordförande
Stuga nummer 105
Bostad:  Nissabogatan 4,  302 24  Halmstad
Mobiltelefon:  073 - 152 32 92
e-post:  maggie@tyludden.se

Inga Appelqvist,  kassör
Stuga nummer 233
Bostad:  Textilvägen 2, 435 39 Mölnlycke 
Mobiltelefon:  073 - 984 48 46
e-post:   inga@tyludden.se

Eva-Lena Asplund, sekreterare

Stuga nummer 542
Bostad:  Skogsbackev. 15,  435 37 Mölnlycke
Mobiltelefon:  070 - 378 23 50
e-post:  eva-lena@tyludden.se

Birgitta Almén,  styrelseledamot
Stuga nummer 277
Bostad: Södra vägen 30, 302 90 Halmstad
Mobiltelefon: 073 - 352 77 94
e-post: birgitta@tyludden.se

Annica Enström, styrelseledamot
Stuga nummer 315
Bostad:  Köpmansgatan 12, 302 43 Halmstad
Mobiltelefon:  070 - 260 93 40
e-post:   annica@tyludden.se

Klaus Stenzel,  styrelseledamot
Stuga nummer 439
Bostad:  Nissabogatan 2,  302 24  Halmstad
Mobiltelefon:  073 - 337 11 50
e-post:  klaus@tyludden.se

Christina Bertilfelt, styrelsesuppleant
Stuga nummer 440
Rönnäsvägen 86, 341 33 Ljungby
Mobiltelefon:  070 - 371 86 07
e-post: christina@tyludden.se

Benny Dahlquist, styrelsesuppleant
Stuga nummer: 225
Bostad: Märgelvägen 16, 302 30 Halmstad
Mobiltelefon: 070 - 424 27 37
e-post:  benny@tyludden.se

Tina Borgman, styrelsesuppleant
Stuga nummer:  401
Bostad: Seminariegatan 9 , 302 96  Halmstad
Mobiltelefon: 070 - 959 54 18
e-post: tina@tyludden.se

Valberedning

(ingår ej i styrelsen)

Robert Henriksson 
ordinarie, sammankallande

Stuga nummer:  445
Mobiltelefon:  070 – 441 14 16
e-post:   robert@tyludden.se

 

Anders Hallme
ordinarie

Stuga nummer:  520
Mobiltelefon: 070 - 739 37 32
e-post:   anders@tyludden.se

Jonas Andersson
ordinarie

Stuga nummer:  175
Mobiltelefon: 070 – 676 68 18
e-post:  jonas@tyludden.se

 

Revisorer

(ingår ej i styrelsen)

Bengt Gustafsson
ordinarie

Stuga nummer:  161
e-post:  bengt@tyludden.se

 

Patrik Lundkvist,  
ordinarie 

Stuga nummer:  533
e-post: patrik@tyludden.se

Börje Stålnacke
suppleant
Stuga nummer:  435