Styrelsen 2021

 

Här nedan ser du de personer som ingår i Tyluddens Fritidsbys styrelse
Även föreningens revisorer och valberedning presenteras här.

 

Hans Glawing, ordförande
Stuga nummer 532
Bostad: Logvägen 79, 302 74 Halmstad
Mobiltelefon:  070 - 584 53 94
e-post:  hans@tyludden.se

 

 

 

Maggie Bergehed,  sekreterare
Stuga nummer 105
Bostad:  Nissabogatan 4,  302 24  Halmstad
Mobiltelefon:  073 - 152 32 92
e-post:  maggie@tyludden.se

 

 

 

Inga Appelqvist,  kassör
Stuga nummer 233
Bostad:  Textilvägen 2, 435 39 Mölnlycke 
Mobiltelefon:  073 - 984 48 46
e-post:   inga@tyludden.se

 

 

 

Eva-Lena Asplund, styrelseledamot
Stuga nummer 542
Bostad:  Skogsbackevägen 15,  435 37 Mölnlycke
Mobiltelefon:  070 - 378 23 50
e-post:  eva-lena@tyludden.se

 

 

 

Annica Enström, styrelseledamot
Stuga nummer 315
Bostad:  Köpmansgatan 12, 302 43 Halmstad
Mobiltelefon:  070 - 260 93 40
e-post:   annica@tyludden.se

 

 

 

Birgitta Almén,  styrelseledamot
Stuga nummer 277
Bostad: Södra vägen 30, 302 90 Halmstad
Mobiltelefon: 073 - 352 77 94
e-post: birgitta@tyludden.se

 

 

 

Christina Bertilfelt, styrelsesuppleant
Stuga nummer 440
Rönnäsvägen 86, 341 33 Ljungby
Mobiltelefon:  070 - 371 86 07
e-post: christina@tyludden.se

 

 

 

 Benny Dahlqvuist, styrelsesuppleant
Stuga nummer: 225
Bostad: Märgelvägen 16, 302 30 Halmstad
Mobiltelefon: 070 - 424 27 37
e-post:  benny@tyludden.se

 

 

 

Tina Borgman, styrelsesuppleant
Stuga nummer:  401
Bostad: Seminariegatan 9 , 302 96  Halmstad
Mobiltelefon: 070 - 959 54 18
e-post: tina@tyludden.se

 

 

 

Revisorer


Bengt Gustafsson, ordinarie revisor

Stuga nummer:  161

 

 

 

 

Patrik Lundkvist,  ordinarie revisor
Stuga nummer:  533

 

 

 

 

 

Valberedning

 

                           Robert Henriksson,  ordinarie
sammankallande

Stuga nummer:  445

 

 

 

Anders Hallme
Stuga nummer:  520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer:

Bengt Gustafsson   (ordinarie)
Stuga nummer: 161 

Patrik Lundkvist   (ordinarie)
Stuga nummer: 533 

Börje Stålnacke    (suppleant)
Stuga nummer: 435


Valberedning:

Robert Henriksson  (sammankallande)
Stuga nummer: 445

Anders Hallme
Stuga nummer: 520

 

 

 

Här nedan ser du de personer som ingår i Tyluddens Fritidsbys styrelse
Även föreningens revisorer och valberedning presenteras här.

 

Hans Glawing, ordförande
Stuga nummer 532
Bostad: Logvägen 79, 302 74 Halmstad
Mobiltelefon:  070 - 584 53 94
e-post:  hans@tyludden.se

 

 

 

Maggie Bergehed,  sekreterare
Stuga nummer 105
Bostad:  Nissabogatan 4,  302 24  Halmstad
Mobiltelefon:  073 - 152 32 92
e-post:  maggie@tyludden.se

 

 

 

Inga Appelqvist,  kassör
Stuga nummer 233
Bostad:  Textilvägen 2, 435 39 Mölnlycke 
Mobiltelefon:  073 - 984 48 46
e-post:   inga@tyludden.se

 

 

 

Eva-Lena Asplund, styrelseledamot
Stuga nummer 542
Bostad:  Skogsbackevägen 15,  435 37 Mölnlycke
Mobiltelefon:  070 - 378 23 50
e-post:  eva-lena@tyludden.se

 

 

 

Annica Enström, styrelseledamot
Stuga nummer 315
Bostad:  Köpmansgatan 12, 302 43 Halmstad
Mobiltelefon:  070 - 260 93 40
e-post:   annica@tyludden.se

 

 

 

Birgitta Almén,  styrelseledamot
Stuga nummer 277
Bostad: Södra vägen 30, 302 90 Halmstad
Mobiltelefon: 073 - 352 77 94
e-post: birgitta@tyludden.se

 

 

 

Christina Bertilfelt, styrelsesuppleant
Stuga nummer 440
Rönnäsvägen 86, 341 33 Ljungby
Mobiltelefon:  070 - 371 86 07
e-post: christina@tyludden.se

 

 

 

 Benny Dahlqvuist, styrelsesuppleant
Stuga nummer: 225
Bostad: Märgelvägen 16, 302 30 Halmstad
Mobiltelefon: 070 - 424 27 37
e-post:  benny@tyludden.se

 

 

 

Tina Borgman, styrelsesuppleant
Stuga nummer:  401
Bostad: Seminariegatan 9 , 302 96  Halmstad
Mobiltelefon: 070 - 959 54 18
e-post: tina@tyludden.se

 

 

 

Revisorer


Bengt Gustafsson, ordinarie revisor

Stuga nummer:  161

 

 

 

 

Patrik Lundkvist,  ordinarie revisor
Stuga nummer:  533

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer:

Bengt Gustafsson   (ordinarie)
Stuga nummer: 161 

Patrik Lundkvist   (ordinarie)
Stuga nummer: 533 

Börje Stålnacke    (suppleant)
Stuga nummer: 435


Valberedning:

Robert Henriksson  (sammankallande)
Stuga nummer: 445

Anders Hallme
Stuga nummer: 520