Riktlinjer – luftvärmepump (uppdaterade mars 2023)

Detta dokumentet är en uppdatering från styrelsen av skrivningen i Tylisten 2023.
Här finns också dokument för att skrivas ut, fyllas i och skrivas under. 
( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil 
för nedladdning av dokumentet. Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.)

luftvarmepump_2023-03-18