Ordföranden har ordet mars 2020

( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil för nedladdning av dokumentet. Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.)
ordforande_har_ordet_mars_2020