Ordföranden har ordet – augusti 2021

( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil för nedladdning av dokumentet.
Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet).

ordf_brev_aug_21