Ordföranden har ordet augusti 2018

( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil 
för nedladdning av dokumentet. Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.)

ordforanden_har_ordet_aug_2018