Ordföranden har ordet – april 2019

( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil  för nedladdning av dokumentet.
Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.)