Kallelse och dagordning för årsstämman söndagen den 26 juni 2022

Inför årsstämman 2022
( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil
för nedladdning av dokumentet. Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.