Inkommen motion till årsstämman 2022

Nedanstående motion skall årsstämman 2022 ta ställning till.
( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil för nedladdning av dokumentet.
Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.)