Gammalt vykort i färg

Tylösand Tältstaden, Tylön. Förlag: J.B. Meijel, Halmstad (publicerat med tillverkarens tillåtelse)