Funktionsgrupp

Förut hade vi det som kallades ”områdesansvariga”.Detta har sedan våren 2017 ändrats till att snarare handla om vad en viss person har ansvar för, än om vilket område det handlar om rent geografiskt. Här finns en länk om du vill skriva ut denna pdf.