Förslag till Budget för 2024

( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil för
nedladdning av dokumentet. Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.)
Till årsstämman har styrelsen lagt två förslag till Budget för 2024.
Orsaker är att det finns ett annat styrelseförslag på att höja in- och utträdesavgifterna.
Beroende på om detta antas eller ej, finns det  således två förslag till Budget för 2024.
Nedan följer först Förslag 1 till Budget och nedanför detta Förslag 2 till Budget.

budget_2024