Förslag till budget 2021

Skall beslutas om att antas vid årsstämman  2020.
( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil förnedladdning av dokumentet. Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.)

budget_2021