Årsstämman 2023 – alla dokument på ett ställe

Med syftet att göra det mer överskådligt och därmed lättare för
medlemmarna att förbereda sig, skapar vi nu denna sida.
Här samlar vi alla dokument inför årsstämman på ett ställe.
Stämman äger rum söndagen den 25 juni 2023, klockan 10.
Hittlills har dessa dokument inkommit:

Resultatrapport 2022                          
Läs mer...

Balansrapport 2022                            
Läs mer...   

Verksamhetsberättelse 2022              
Läs mer...   

Kallelse till årsstämman 2023              
Läs mer....     

Två förslag till Budget för 2024          
Läs mer...    

Inkomna motioner inkl. styrelsens kommentarer          
Läs mer...   

Tillkommande motion #6 (nytt 20230619)
Läs mer...

Förslag till milöpolicy                          
Läs mer...  

Förslag till Ordnings- & Trivselregler   
Läs mer...                         

Styrelsens förslag nr 1 - Riktlinjer för föreningens mark                    
Läs mer...   

Styrelsens förslag nr 2   -  Ändring av stadgar             
Läs mer...         

Förslag till Verksamhetsplan 
Läs mer...       

Valberedningens färslag till årsstämman (nytt 20230619)
Läs mer...