Välkommen till Tyluddens Fritidsby i Tylösand

De första tältarna etablerade sig under tidigt 1920-tal i Tjuvahålans vindskyddade grönska. Bosättningarna var enkla topptält med en stång i mitten.Tälten omvandlades med tiden till mer beständiga masonitstugor med lite mer bekvämlighet. Det enda som idag känns igen från dessa är nog den vita färgen på stugorna. Tyluddens Fritidsby består idag av 355 stycken moderna sommarhus med all tänkbar komfort

Kallelse & dagordning - årsstämma

Publicerad 20190531

Årsstämman för Tyluddens Fritidsbys Ekonomiska förening äger rum söndagen
den 23 juni klockan 10.00.
Här finner du en kallelse och en dagordning att läsa och möjlighet att skriva ut.

Vid stämman nu i år (2019) antas en budget för år 2020. Finns länk nedan även till denna.

Länk till kallelse och dagordning

Budget för 2020 (förslag)

En motion inkommen till årsstämman.

Publicerad 20190612

Till Tyluddens årsstämma i midsommar har det  inkommit en motion. Den handlar om ett önskemål om en ansökan om planbesked för att öka byggnadshöjden.
Motionen i sin helhet och styrelsens svar finns på länken nedan.   
  Till motionen...

Om vägbom till 1:24 & 1:25

Publicerad 20190518

Hej medlemmar i Tyluddens Fritidsbys Ekonomiska Förening.

På årsmötet 2018 biföll stämman motion nr 3 angående automatisering av våra vägbommar och gav styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med frågan, vilket styrelsen har gjort.

Av miljö och kostnadsskäl har styrelsen bestämt och beställt endast en bom. Den bom som först skall bytas är bommen vid Strandens livs. Medlemmarna och styrelsen får då möjlighet att skapa sig en uppfattning av hur det fungerar. 

Bommen är planerad att monteras vecka 22-23  (slutet maj/början juni). Bommen kommer att öppnas med en fjärrkontroll. 

Nu behöver styrelsen veta vilka medlemmar som har behov av fjärrkontroller och hur många man önskar köpa. Styrelsen har räknat med att det i första hand är stugorna på 300 - 400 området som är i störst behov av fjärrkontroller och då 1 - 2 stycken per stuga.

Priset är 375:-/styck. 

Styrelsen uppmanar ALLA att respektera ordningsreglerna (finns på hemsidan under DOKUMENT) angående biltrafik inom våra områden 1:24 och 1:25. 

Var vänlig och maila Robert Henriksson robert@tyludden.se SNARAST och uppge namn, stugnummer och önskat antal fjärrkontroller. 

Vid upphämtning av fjärrkontrollen kan man betala med Swish (swishnummer, 1236387492).

Har du/ni inte Swish går det att, i förskott, betala via föreningens bankgiro, 263-9896. 

Med vänlig hälsning 
Styrelsen 

Sicken städdag

Publicerad 2019-04-19

Här kommer ett rykande färsk brev från vår städgeneral Rune Peterson. Det innehåller ett stort TACK till alla som var med på städdagen idag. Sanningen att säga. Det bor en driven kåsör i vår städgeneral.....
                         Länk till Runes brev....

Angående sopavgiften

Publicerad 2019-04-05

Så har vi återigen fått en faktura från HEM på 1010:- som gäller hushållsavfall (som dom kallar det)

Detta är den avgift som vi kämpar med att HEM ska sluta fakturera. För det fösta gäller det inte hushållsavfall utan för 15 fria besök på ÅVC. Hushållsavfall dvs våra blå containers betalar förening via årsavgiften från varje medlem. Detta rör sig om c.a 100 000-150 000:-/år. Från styrelsens sida jobbar vi med att få HEM att inse att avgiften på 1010:- är en alldeles för hög avgift för dom få besök som vi gör på ÅVC. Vi har gjort uppvaktning både hos kommunalrådet och HEM:s högsta ledning. Ännu har detta inte gett något resultat med vi jobbar vidare.

Avgiften som sådan är helt orimlig då det visar sig i den enkät undersökningen jag gjorde i höstas att dom flesta har inget behov av att besöka ÅVC. Genomsnittet per stuga vid enkäten visade att vi besöker ÅVC 1,2 ggr/stuga 2018.

Så för tillfället kan jag inte göra annat än att ni betalar fakturan till HEM för att undvika problem.

Med vänlig hälsning

Hans Glawing
ordförande

 

Midsommarafton på Gröningen

Publicerat 20190605

Kl. 10.00  
Träffas vi för att plocka blommor och löva Midsommarstången. Alla är välkomna

Kl. 14.00  
Dans kring Midsommarstången till dragspel och sång. Godis till barnen. Ta gärna med en kaffekorg och passa på att fika!

VÄLKOMNA

Missnöjet växer hos stugägare - vill slippa kostnad för ÅVC-besök

Publicerad 20190512

Detta var rubriken på en förhållandevis stor och framskjuten tidningsartikel i Hallandsposten den 12 maj. 
Den blev till på vår styrelses föredömliga  initiativ och speglade, på ett bra sätt, sopavgiftens uppenbara orimlighet.

Tyvärr fungerar bara nedanstående länk för dig som är prenumerant. Vid kontakt med HP, så förvägrades vi att , här på hemsidan, ge tillgång även till icke prenumeranter. Lite snarstucket kan tyckas. Om inte annat - dålig PR.
Till HP-artikel

Ordföranden har ordet

Publicerad 20190424

Det har kommit ett brev till oss medlemmar från vår ordförande Hans Gawling.
Länk till Hans brev

Fototävling sommaren 2019

Publicerad 20190318

Vi efterlyser bilder på ”vårt gamla Tyludden fritidsby”, såsom byggnader, olika händelser mm. Har du något, så skanna in det till oss: tylisten@tyludden.se eller kontakta Tylistenredaktörerna, Anna och Mia. 
Vinnarbilden pryder framsidan på 2020 års Tylisten och vinnaren belönas dessutom med trisslotter. 

Tävlingen "Årets djurbild" avgjord

Publicerad 20190318

Detta är den fototävling som ägde rum sommaren 2018. Tylistens redaktion har utsett en vinnare  
Denne vinnaren heter Hans Grunditz, stuga 355. Förutom äran av publiceringen i vårens nummer av Tylisten, så var priset trisslotter. Även tyludden.se skickar ett stort GRATTIS till Hans.
Länk till Vinnarbilden

Använder du en iPad...?

Publicerad 20180728

Av de rapporter vi får från användare av denna hemsida, så vet vi följande:
I datorn (såväl Windows- som Macdator) funkar sidan bra. Samma sak i din mobil (Android- och iPhone) eftersom sidan där även anpassas för att visas i just en mobil.
Har du en iPad eller annan surfplatta anpassas visningen även då.
Ett litet problem kan dock visa sig. När du skall öppna menyerna längst upp på sidan, måste du hela tiden klicka på den lilla pilen till höger och inte på texten. Vet man bara om detta, så funkar det helt OK.
Se vidare bilden ovan.

Så här fungerar det.....

Publicerad 20181210

När det publiceras något nytt på vår hemsida så läggs det först  alltid här på startsidan.
Det läggs alltid även på Nyhetssidan som finns under rubriken AKTUELLT i menyn längst upp på sidan.
Efterhand som tas det mesta bort från startsidan, men på Nyhetssidan kan du alltid hitta det du eventuellt har missat. Allting är daterat och ligger i kronologisk ordning.

Mycket av materialet finns också samlat under respektive rubrik ex. Dokument, Gott och blandat, Ordföranden har ordet  m.m.

Riktlinjer - brandsäkerhet

Publicerad 20190603

Räddningstjänsten i Halmstad har utkommit med nya riktlinjer för brandsäkerhet.
Det handlar om tre saker:

  • Entresol / loftplan
  • Skydd mot brandspridning mellan byggnader.
  • Lag om skydd mot olyckor

Nedan finns en direktlänk till dokumentet.
Nås annars alltid i menyn överst under DOKUMENT > Brandsäkerhet
Direktlänk till dokumentet..

Postutbärning

Publicerad 20190519

Det har kommit en fråga till vår hemsida när postutdelningen  till våra brevlådor inne i området börjar.

Vid kontakt med Post Nord uppger de att fr.o.m. vecka 25 den 17 juni. Fram tills dess gäller samlingsbrevlådor.

Detta är bra att känna till om du ex. planerar att få din post eftersänd.

Gröningen lördagen den 29 juni

Publicerad 20190531

Den 29 juni blir det en helkväll för alla på Gröningen. Uniqum återkommer med en ny show. Den heter "Var god dröj".
Egen mat och dryck medtages.
Start kl 18, allsång till måltiden och sedan blir det show. Ingen entréavgift.
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen
 

Reviderade dokument

Publicerat 20190307

Styrelsen har reviderat några viktiga dokument. Det handlar om Budget 2019, Miljöpolicy och Ordningsregler. Samtliga tre finns att läsa under rudriken "DOKUMENT" i menyn längst upp på hemsidan.

Årets Tylisten är nu ute

Publicerad 20190304

Vår medlemstidning Tylisten skall nu ha nått alla medlemmar. Det är första året som våra nya redaktörer Anna Egonsson, stuga 163 och Mia Karlsson, stuga 441 framställer Tylisten på egen hand. Från tyludden.se tackar vi och säger att ni har gjort ett fantastiskt bra jobb. 
Här på hemsidan finns Tylisten tillgänglig i digital form.
Direktlänk..

Får du inte våra nyhetsbrev?

Publicerad 20180507

Föreningen skickar då och då mail med nyheter och information till våra medlemmar. Får du inte några mail? Det kan bero på att vi saknar din mailadress! 
Fyll enkelt i formuläret här....

Sänkt extra avgift 2019.

Publicerad 20181120

Efter beskedet om de kraftigt höjda taxeringsvärdena för våra fastigheter Tyludden 1:24 och Tyludden 1:25 har styrelsen vidtagit ett antal åtgärder.

  1. Vi har begärt en omprövning av taxeringsbeslutet genom att skicka en skrivelse med frågor och motiveringar. Nu har vi fått Skatteverkets svar. Man har sänkt taxeringsvärdet på 1:24 till 106.307.000 från tidigare 117.000.000, dvs en minskning med 10.693.000. Skatteeffekten av detta blir minus 80.198 kr/år (225 kr/stuga och år). På de 3 år taxeringen gäller (2018-2020) innebär det en minskning med 240.594 kr.
  2. Vi har varit mycket återhållsamma på kostnadssidan (bl a senareläggning av underhållsarbeten) och har därigenom lyckats minska föreningens kostnader över förväntan i år.

Sammantaget medför dessa åtgärder att vi kommer att sänka uttaget av extra avgift 2019 till 700 kr. (Det är hälften av vi tidigare aviserat, 1.400 kr.) Fakturan som kommer i februari 2019 kommer att vara på 7.200 kr (700+årsavgift 6.500).

Inga Appelqvist
Kassör