tyludden.se

Tyluddens fritidsby i Tylösand

Tyluddens Fritidsby, vy över stugbyn och tylön

Välkommen till Tyluddens Fritidsby

De första tältarna etablerade sig under tidigt 1920-tal i Tjuvahålans vindskyddade grönska. Bosättningarna var enkla topptält med en stång i mitten.Tälten omvandlades med tiden till mer beständiga masonitstugor med lite mer bekvämlighet. Det enda som idag känns igen från dessa är nog den vita färgen på stugorna. Tyluddens Fritidsby består idag av 355 stycken moderna sommarhus med all tänkbar komfort.

Senaste nytt

2017-11-23

Efterlysning


Efterlysning av en ansvarig för den nya funktionsgruppen.
Föreningen söker en ansvarig för den nya funktionsgruppen. Den ansvarige har att leda gruppens arbete och vara en förbindelselänk mellan gruppen och styrelsen. Till sin hjälp har hen en grupp stugägare som har olika ansvarsområden.
Du bör ha ett genuint intresse för vår stugby och ha god kontakt med gruppledarna och stugägare.
Ledarskapsförmåga och intresse för organisation är ett plus.
Vi söker gärna yngre krafter både bland män och kvinnor.
Rätt person får tillträde omgående. Ta chansen och hjälp till att utveckla vår ?by?.
Styrelsen genom
Hans Glawing / ordförande
Tel. 070-584 53 94
E-post: hans@tyludden.se


2017-10-26

Vad händer i vår förening - aktivitetsplan (uppdaterad)


Här kan du ta del av Aktivitetsplanen för 2017-18

 • Aktivitetsplan 2017 - 2018 • 2017-10-17

  Brev från Hans Glawing


  Ordföranden har ordet 2017-10-15
  Regn, regn och åter regn, Det har regnat en hel del över vår by dom senaste dagarna. T.o.m. så mycket att golfbanan har varit avstängd i 2 dagar.

  Så till lite info om läget i vår förening.
  Lördagen den 9/9 och den 14/10 hade vi styrelsemöte. Vi ägnade förmiddagen den 9/9 åt att göra en rundvandring bland alla stugor. Vi konstaterade gemensamt att det under årens lopp byggts till och om bland många stugor på 1;24. Att stugägare vårdar marken närmast sin stuga har varit och är för de flesta en självklarhet.
  Att man vårdar marken närmast sin stuga får vi vara tacksamma för annars hade vi varit tvungna att anställa personal att sköta detta. Huruvida man vårdar den marken med gräsmatta, trallgolv eller sten får nog anses vara egalt. Styrelsens uppfattning är att en omhändertagen mark är vackrare än en vildvuxen gräsyta. Vad som anses vara mark närmast stugan är marken från yttervägg till gång- eller bilväg.
  Vad som kan var tveksamt är däremot att inhänga detta markområde med staket då man man förhindrar andra stugägare tillträde till föreningsgemensam mark dvs alla medlemmars mark, rent teoretiskt. Under årens lopp har det planterats häckar, byggts staket och ?områdesutvidgats? lite varstans utan att någon sagt något. Ingen har heller frågat om lov. Är det på kommunensmark har föreningen inget att säga till om.
  Det bör påpekas att all mark är föreningens mark. Du disponerar den mark där din stuga står och innanför ursprungligt staket, men du äger den inte. Vore därför rätt naturligt att du pratar med styrelsen innan större åtgärder vidtas.
  När det gäller byggen av uterum, hopbyggnad av stugor och förråd förutsätter styrelsen att bygglov är sökt i vederbörlig ordning.
  Vad som är oerhört viktigt och som alla stugägare måste följa är de bestämmelser som finns från byggnadskontoret på hemsidan gällande att brandsäkra grannstugans vägg. Se hemsidan www.tyludden.se ?Information angående brandskyddet 1:24 och 1:25 från 2012.
  Under eftermiddagen beslutades om vissa underhållsarbeten på Gröningen, plattsättning på 500-området samt fotbollsnät på planen vid Gröningen

  ANONYMA BREV
  Vill bara påpeka att anonyma brev tar styrelsen inte upp till behandling.
  VATTEN AVSTÄNGNING
  Vattnet kommer att stängas av söndagen den 12 november. Som vanligt vidtag nödvändiga åtgärder i din stuga.
  Nytt styrelsemöte är planerat till lördag den 2/12
  Hälsningar från ett mulet Tylösand/gm Hans Glawing/ordf


  Visa alla nyheter ->


  Postadress till stugägare


  Exempel:
  Kalle Karlsson
  Tyludden, stuga XXX
  302 73 HALMSTAD

  Kontakta oss


  • Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening
  • E-post: info@tyludden.se
  • Postadress: Box 107, 301 04 Halmstad
  • Telefon: 073-045 72 39
  • Hemsida: www.tyludden.se
  • BankGiro: 263-9896

  Övrigt