Ordningsregler

Här nedan kan du läsa de nu gällande ordningsregler för Tyluddens Fritidsby som fastställdes i januari 2017. OBSERVERA Om du hyr ut din stuga. I så fall skall dessa regler finnas anslagna på en väl synlig plats. (Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil för nedladdning av dokumentet. Det går då att skriva ut eller att kopiera valfri text ur dokumentet.)