tyludden.se

Tyluddens fritidsby i Tylösand

Motioner och nomineringar inför årsstämman 2017


Motioner - skall vara inne absolut senast den 19 maj 2017

Här du något i föreningen som du vill förbättra eller ändra på? Nu har du en
bra möjlighet att påverka föreningens verksamhet.
Fram till den 19 maj kan medlemmar i föreningen skriva motioner, som man
vill skall behandlas på årsstämman.

Nominering av ledamot till styrelsen (helst före den 1 juni 2017)

Känner du till någon i föreningen som du tycker skulle passa att vara med i styrelsen?
Då har du möjlighet att nominera honom / henne inför årsstämman i midsommarhelgen.
(bör helst ske före den 1 juni 2017)

Motion & nominering - skicka ett mail 

Här är de aktuella adresserna.

Motioner skickas till Hans Glawing   hans@tyludden.se

Nomineringar skickas till Anders Hallme   anders@tyludden.se

 

Självfallet går det även att skicka in detta med vanlig post eller lämna över
det direkt till berörda ansvariga.

 


Postadress till stugägare


Exempel:
Kalle Karlsson
Tyludden, stuga XXX
302 73 HALMSTAD

Kontakta oss


  • Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening
  • E-post: info@tyludden.se
  • Postadress: Box 107, 301 04 Halmstad
  • Telefon: 073-045 72 39
  • Hemsida: www.tyludden.se
  • BankGiro: 263-9896

Övrigt