Årsredovisning 2019

För räkenskapsåret 2018
( Klicka på dokumentet för att få fram en meny i överkant. Där finns bl.a. zoom och en pil 
för nedladdning av dokumentet. Då går det även att kopiera valfri text ur dokumentet.)

arsredovisning-2018-19