tyludden.se

Tyluddens fritidsby i Tylösand

Aktuellt

Här lägger vi in den senaste informationen till föreningens medlemmar. 
Ta därför för vana att besöka denna sida regelbundet.

2017-11-23

Efterlysning


Efterlysning av en ansvarig för den nya funktionsgruppen.
Föreningen söker en ansvarig för den nya funktionsgruppen. Den ansvarige har att leda gruppens arbete och vara en förbindelselänk mellan gruppen och styrelsen. Till sin hjälp har hen en grupp stugägare som har olika ansvarsområden.
Du bör ha ett genuint intresse för vår stugby och ha god kontakt med gruppledarna och stugägare.
Ledarskapsförmåga och intresse för organisation är ett plus.
Vi söker gärna yngre krafter både bland män och kvinnor.
Rätt person får tillträde omgående. Ta chansen och hjälp till att utveckla vår ?by?.
Styrelsen genom
Hans Glawing / ordförande
Tel. 070-584 53 94
E-post: hans@tyludden.se


2017-10-26

Vad händer i vår förening - aktivitetsplan (uppdaterad)


Här kan du ta del av Aktivitetsplanen för 2017-18

 • Aktivitetsplan 2017 - 2018 • 2017-10-17

  Brev från Hans Glawing


  Ordföranden har ordet 2017-10-15
  Regn, regn och åter regn, Det har regnat en hel del över vår by dom senaste dagarna. T.o.m. så mycket att golfbanan har varit avstängd i 2 dagar.

  Så till lite info om läget i vår förening.
  Lördagen den 9/9 och den 14/10 hade vi styrelsemöte. Vi ägnade förmiddagen den 9/9 åt att göra en rundvandring bland alla stugor. Vi konstaterade gemensamt att det under årens lopp byggts till och om bland många stugor på 1;24. Att stugägare vårdar marken närmast sin stuga har varit och är för de flesta en självklarhet.
  Att man vårdar marken närmast sin stuga får vi vara tacksamma för annars hade vi varit tvungna att anställa personal att sköta detta. Huruvida man vårdar den marken med gräsmatta, trallgolv eller sten får nog anses vara egalt. Styrelsens uppfattning är att en omhändertagen mark är vackrare än en vildvuxen gräsyta. Vad som anses vara mark närmast stugan är marken från yttervägg till gång- eller bilväg.
  Vad som kan var tveksamt är däremot att inhänga detta markområde med staket då man man förhindrar andra stugägare tillträde till föreningsgemensam mark dvs alla medlemmars mark, rent teoretiskt. Under årens lopp har det planterats häckar, byggts staket och ?områdesutvidgats? lite varstans utan att någon sagt något. Ingen har heller frågat om lov. Är det på kommunensmark har föreningen inget att säga till om.
  Det bör påpekas att all mark är föreningens mark. Du disponerar den mark där din stuga står och innanför ursprungligt staket, men du äger den inte. Vore därför rätt naturligt att du pratar med styrelsen innan större åtgärder vidtas.
  När det gäller byggen av uterum, hopbyggnad av stugor och förråd förutsätter styrelsen att bygglov är sökt i vederbörlig ordning.
  Vad som är oerhört viktigt och som alla stugägare måste följa är de bestämmelser som finns från byggnadskontoret på hemsidan gällande att brandsäkra grannstugans vägg. Se hemsidan www.tyludden.se ?Information angående brandskyddet 1:24 och 1:25 från 2012.
  Under eftermiddagen beslutades om vissa underhållsarbeten på Gröningen, plattsättning på 500-området samt fotbollsnät på planen vid Gröningen

  ANONYMA BREV
  Vill bara påpeka att anonyma brev tar styrelsen inte upp till behandling.
  VATTEN AVSTÄNGNING
  Vattnet kommer att stängas av söndagen den 12 november. Som vanligt vidtag nödvändiga åtgärder i din stuga.
  Nytt styrelsemöte är planerat till lördag den 2/12
  Hälsningar från ett mulet Tylösand/gm Hans Glawing/ordf


  2017-10-16

  Ny redaktör för Tylisten


  Föreningen söker en ny redaktör för Tylisten. Tycker du om att skriva och utforma
  nyheter och annat material på ett intressant sätt så har du möjlighet här.
  Detta kan mycket väl vara ett uppdrag för en yngre förmåga som får detta som ett
  tillägg i sitt CV. Hör av dig till oss i styrelsen så berättar vi mer.
  Rätt person får tillträde omgående. Ta chansen till utveckling.

  styrelsen
  genom
  Hans Glawing
  ordförande

  Telefon: 070-584 53 94
  E-post: hg@banquet.se


  2017-07-31

  Information från styrelsen


  Vår ordförande Hans Gawling har på styrelsens vägnar skickat denna
  information om vad som händer i vår förening.  2017-07-24

  Protokoll från årsmötet


  Protokollet från årsstämman i midsommarhelgen är nu klart och
  justerat. Gå in under länken Årsstämma i länkarna till höger.
  På samma sida finns nu även de två senaste årens Verksamhetsplaner


  2017-07-15

  Angående eftersändning


  Ni som prenumererar på tidningar skall uppge följande adress.

  Förnamn Efternamn
  Tyludden stuga XXX
  302 73 Halmstad.

  Om ni uppger fel postnummer så kommer tidningen i föreningens box och den är liten och töms
  inte mer än en gång/vecka. Och vi distribuerar ingen privat post i era brevlådor.

  Med vänlig hälsning
  Hans Glawing
  ordförande


  2017-06-27

  Bilder från midsommarafton


  Midsommarhelgen är precis förbi och här kommer redan bilderna från
  Tyluddens Fritidsbys midsommarfirande.
  Ett stort och varmt tack till er som arbetade för att göra denna
  dag så minnesrik för alla oss andra. Lika lyckat som vanligt alltså.
  I år fick jag också tacksam hjälp av min vän Renée Timlin med fotografering
  och redigering av bilderna. /Bosse A - webbansvarig.


  2017-06-06

  Styrelsens förslag till Budget för 2018


  Här är styrelsens förslag till budget för 2018, se länk nedan. Budgeten ska beslutas
  på årsstämman den 25 juni. Vi föreslår en medlemsavgift på 6.500 kr, vilket innebär en
  höjning på 500 kr. 70 % av höjningen avser fastighetsskatt, dvs av 500 kr går 350 kr
  till skatt. Vi har då antagit att taxeringsvärdet för Tyludden 1:24 och 1:25 höjs med
  20 %, vilket är en höjning i samma storleksordning som 2015.

  Budgeten innehåller även konsultkostnader för utveckling av ny hemsida samt advokat-
  kostnader för stadgeöversyn påkallad av ny lagstiftning. Styrelsen har ambitionen
  att stärka föreningens ekonomi inför framtiden och bl a avsätta medel till en
  periodiseringsfond.

  Inga Appelqvist
  kassör
  2017-06-05

  Funktionsansvariga i föreningen


  Styrelsen har funnit att den gamla organisationen med områdesansvariga inte fungerat
  tillfredsställande. Detta bland annat beroende på att det varit svårt att tillsätta personer
  till de olika områdena. Under våren är vi därför några stycken som arbetat fram en ny
  typ av organisation, som vi nu presenterar.

  Framöver kommer vi att ha ansvariga för vissa funktioner inom vår förening. (se länk nedan).
  Meningen är att dessa personer skall engagera övriga stugägare att ställa upp och hjälpa
  till med uppgifter.

  Du som känner att du vill hjälpa till kan anmäla dig hos Fredrik eller direkt till någon
  funktionsansvarig.Vår förhoppning är att denna nya organisation skall fungera och
  att fler ställer upp och känner ansvar för föreningens anläggningar.

  Med vänlig hälsning
  Hans Glawing
  ordförande

 • Läs mer här

 • 2017-05-12

  Vattenbristen


  Vår fritidsby har genom vår ordförande Hans
  mottagit detta brev med information från
  Laholmsbuktens VA


  2017-04-19

  Brev från Hans


  Det har kommit ett nytt brev från föreningens ordförande med information till oss
  medlemmar. Det handlar bl.a. om den lyckade städdagen på långfredagen.
  Har du inte läst Rune Petersons brev om städdagen så kan du göra detta i Gästboken.


  2017-03-13

  Fick du Tylisten hemsänd till dig nyligen eller har vi fel adress till dig


  När du ändrar fysisk adress, telefonnummer eller mailadress
  Anmäl ändringen till kassören, Inga Appelqvist, på mailadress
  inga@tyludden.se eller telefon 073-984 48 46.

  När du behöver uppgifter betr stugägare eller kontaktuppgifter till stugägare
  Vänd dig till kassören Inga Appelqvist på mailadress inga@tyludden.se eller
  telefon 073-984 48 46 eller ordf Hans Glawing på mailadress hans@tyludden.se
  eller telefon 070-584 53 94.
  Hälsningar
  Inga, kassör


  2017-03-03

  Information från styrelsen om mail och brev


  Styrelsen är tacksam och uppskattar när vi får mail/brev från enskilda medlemmar eller grupper av medlemmar. För att kunna besvara mail/brev önskar styrelsen att dessa undertecknas med medlems namn och stugnummer så att vi lätt kommer i kontakt.


  2017-02-09

  Rapport från styrelsemötet


  Lördagen den 5 februari hade styrelsen ett långt och innehållsrikt möte.
  Vår ordförande Hans Glawing lämnar nu här en rapport till oss medlemmar.

 • Läs rapporten • 2017-01-26

  Verksamhetsplan 2016 - 2017


  Det är många intressanta saker som händer i vår förening.
  Här kan du nu ta del av vår senaste Verksamhetsplan.Spännande läsning

 • Verksamhetsplan 2016- 2017

 • 2016-11-12

  Rapport från styrelsemöte nov 2016


  Vår ordförande Hans Glawing lämnar här en rapport
  efter styrelsens senaste möte.

 • Läs rapporten


 • 2016-10-23

  Tillsammans kan vi


  Vår fritidsby har begåvats med en ny festkommitté. Denna skiljer sig markant från
  de vi har haft tidigare. Den bärande idén är att på ett bättre sätt använda sig av
  föreningens alla medlemmar som en resurs för att skapa bra arrangemang i sommar.
  Det är alltså inte festkommittén som skall uträtta allt.......

 • Läs mer om festkommittén

 • 2016-08-21

  Brev från styrelsen


  Vår ordförande delger här ett brev från styrelsen

 • Läs brevet

 • 2016-08-01

  Protokoll från årsstämman 2016


  Protokollet från föreningens årsstämma i midsommarhelgen är nu underskrivet och justerat.

 • Läs det här

 • 2016-07-25

  Brev från styrelsen


  Vår ordförande delger här ett brev från styrelsen som bland annat handlar
  om ordningen i vårt område.

 • Läs brevet • 2016-05-16

  Sophanteringen


  Vi har fått in en rapport från vår ordförande
  Hans Glawing angående vad som händer i frågan
  om vår sophantering.
  .

 • Rapport från ordföranden Hans Glawing

 • 2016-04-19

  Livsviktig information


  Vi har installerat ännu en ny hjärtstartare i vårt område. Denna gång på tvättstugan
  i 500 området.Ta chansen att gå en kurs i sommar där du får chansen att lära dig hur
  en sådan apparat fungerar. Kurserna hålls i sommar under ledning av Anna-Lena Rosén.

 • Så här anmäler du dig till en kurs

 • Läs mer om vår nya hjärtstarter

 • 2016-04-02

  Rapport från styrelsen


  Här ger vår ordförande Hans Glawing en rapport från det senaste styrelsemötet.
  Följ länken nedan

 • Läs rapporten från styrelsen

 • 2016-02-25

  Underhandsinformation om sopcontainrarna


  Angående placering av sopcontainrarna så är förhoppningen att nuvarande placering är tillfällig.
  Vi jobbar fortsatt vidare med att hitta andra lösningar utanför området. Kommunen har nu ärendet
  på sitt bord. Vi vet ännu inte vilken vår handläggare blir och när vi kan få till stånd ett möte.
  Vi jobbar alltså oförtrutet vidare med frågan.

  Med vänlig hälsning
  Hans Glawing/Ordförande


  2016-02-19

  Information tiil föreningens medlemmar.


  Det har kommit ett brev från vår ordförande Hans
  Följ länken nedan

 • Information från ordföranden Hans Glawing

 • 2016-02-07

  Rapport från senaste styrelsemötet


  Här ger vår ordförande Hans Glawing en rapport från det senaste styrelsemötet.
  Följ länken nedan

 • Rapport från ordföranden Hans Glawing

 • 2016-01-31

  Några viktiga datum


  Vattnet sätts på den 19 mars (Mer info kommer i Tylisten)
  Reservera redan nu fredagen den 25 mars - då har vi städdag (långfredagen)
  Motioner till årsmötet skall vara inne senast den 20 maj.
  Vattnet stängs av den 19 november.


  2015-12-20

  Fastighetstaxering 2015


  Taxeringsvärdet på våra fastigheter är fr o m 2015-01-01

  Tyludden 1:24 (100-400 området) 68.159.000 kr.
  Tyludden 1:25 (500 området) 14.456.000 kr.

  Totalt taxeringsvärde 82.615.000 kr.
  Fastighetsskatten kommer år 2015 att uppgå till 619.613 kr.

  / Inga Appelqvist, kassör


  2015-11-30

  Rapport om stormen Gorm


  Stormen har inte orsakat några större skador i vår stugby. Rune har gått runt i nedre området och konstaterat att någon spaljé samt några trädgårdsmöbler har rört på sig. På 500-området har Bosse gått runt och sett att stormen vält omkull trädgårdsmöblerna vid lekplatsen. I övrigt verkar det lugnt.
  Det bästa är naturligtvis om du själv kan besöka stugan. Rune och Bosse kan inte stå till ansvar för om de har missat något. Det är bara du själv som vet hur det skall se ut vid din stuga.

  Med vänlig hälsning
  Hans Glawing / ordförande


  2015-11-25

  Meddelande från styrelsen


  Tyvärr har två stugor på 500 området haft ovälkommet besök, dvs inbrott.
  Har du möjlighet så kan det vara en bra idé att titta till din stuga.
  Vidare vill styrelsen informera om ett problem, som uppkommit med våra sopcontainers.

 • Angående sopcontainers


 • 2015-11-17

  Rapport från senaste styrelsemötet


  Vår ordförande Hans Glawing ger här en sammanfattning av vad som
  avhandlades på styrelsens senaste möte den 24 oktober.

 • Rapport från ordföranden Hans Glawing

 • 2015-11-10

  Fototävlingen är nu avgjord


  Pristagarna i vår fototävling, Årets sommarbild 2015, är nu utsedda.
  Vi säger GRATTIS till pristagarna. Trisslotterna kommer på posten.

 • Här kan du se pristagarnas bilder


 • 2015-11-09

  Glöm inte att ändra dina kontaktuppgifter.


  Det är mycket viktigt att styrelsens adressuppgifter alltid är uppdaterade.
  Meddela alltså alltid adressändring vid flyttning. Samma sak gäller också
  mobiltelefonnummer. Detta så att det går att nå dig snabbt ex.vid problem med
  din stuga. Se också till att anmäla din e-postadress så att du också kan nås
  via mail. Skicka dina uppgifter till vår kassör Inga Appelqvist. inga@tyludden.se


  2015-09-21

  Brev från Hans Glaving


  Föreningens nya ordförande Hans Glawing ger här en innehållsrik
  rapport från det senaste styrelsemötet.
  Följ länken nedan

 • Rapport från ordföranden Hans Glawing

 • 2015-08-03

  Tyludden på Hallandspostens förstasida


  Det var nog många av oss medlemmar som spärrade upp ögonen i lördags,
  när vi såg att Tyluddens Fritidsby fyllde halva förstasidan på Hallandsposten


  2015-07-29

  Information från ordföranden och styrelsen.


  Vad har månne den nya styrelsen och föreningens
  nya ordförande Hans Glawing i tankarna?
  Det kan du nu läsa om i detta brev.

 • Information från ordföranden och styrelsen

 • 2015-07-19

  Rapport från extra årsstämma den 19 juli


  Precis som vårt ordinarie årsmöte i midsommarhelgen var även detta
  extra årsmöte mycket välbesökt. Robert Henriksson, som varit föreningens
  t.f. ordförande, hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade mötet.Till att
  leda dagens förhandlingarna valdes Börje Gunnesson.
  Huvudpunkten på dagordningen var givetvis val av ny ordförande, men också
  ett fyllnadsval av en ordinarie ledamot. Förstahandsuppgiften som det ordinarie
  årsmötet gav valberedningen var att få fram en intern ordförande. Detta hade
  valberedningen lyckats med. Till föreningens ordförande valdes Hans Glawing,
  stuga nr 532. Till ordinarie ledamot av styrelsen valdes Börje Gunnesson,
  stuga nr 431. Vid styrelsens konstituerande möte samma dag, utsågs han även
  till föreningens vice ordförande.

  Under fliken "Styrelsen" finns nu som vanligt en sammanställning på hela den
  nya styrelsen. Här finns även en länk till en utskrivningsbar pdf-kopia att
  spara.


  2015-07-16

  Budgetförslag 2016


  Här kan du ta del av det budgetförslag från styrelsen som läggs fram på föreningens
  extrastämma söndagen den 19 juli.

 • Budgetförslag 2016

 • 2015-07-06

  Inget kan stoppa oss - kolla årets midsommarbilder


  Inte ens regn och dåligt väder kan lägga sordin på vårt traditionella midsommarfirande på Gröningen.Vi bara flyttar in under taket på dansbanan och kör på som om inget hänt. Minst lika lyckat som vanligt. Vid dansen slut hade vi faktiskt lyckats med att dansa bort det trista vädret.

  Ett stort tack till er som ställde upp och klädde majstången på förmiddagen. Mycket tack till Jan-Olof, vår outtröttlige dragspelare och till Ulla-Britt Johansson som också som tidigare stod för sången. Tack till Anita Andersson, som med kort varsel ryckte in och ledde dansen. I praktiken blev hon nästan också vikarierande midsommarstång där hon stod i mitten
  av dansbanan. Sist men inte minst - tack till Allan Karlsson som var kvällens discjockey.

  Känner du inte igen i bildspelet utseende från tidigare år, så beror det på ett försök att göra det lite modernare. Har du inte ännu sett bilderna från städdagen i våras , så ta en titt även på dem.
  (Du hittar länken till dem under Bilder längst upp på sidan)

 • Bilder från midsommar 2015

 • 2015-07-06

  Protokoll från årsstämman i midsomras


  Årsstämman sekreterare, Annelie Björk, har färdigställt protokollet
  från årsmötet och du som medlem kan nu ta del av det.

 • Ärsmötesprotokoll 2015

 • 2014-11-02

  Framtidens stugområde - intresseanmälan


  Vid årsmötet 2014 beslutades att vi skulle bilda en framtidsgrupp för att driva
  utvecklingsarbetet gemensamt framåt.Nu kan du anmäla ditt intresse för att delta
  i den gruppen. Ditt engagemang kan vara långvarigt eller tillfälligt beroende på
  ditt intresse och vad som är aktuellt.
  Nedan finns två länkar till blanketten - en i Wordformat och en i pdfformat.
  Välj själv den som passar dig.

 • Länk till blanketten i Word


 • Länk till blanketten som pdf


 • 2014-07-25

  På sommarlov i stuga 1


  I mitten av juli hade tidningen Halmstad 7 dagar en intressant liten artikel
  om vår förenings historia. Med benäget tillstånd från tidningen, som till skillnad
  mot Hallandspostens policy som tyvärr inte tillåter detta, kan vi nu här på hemsidan
  lägga ut denna tidningsartikel. Ett stort tack till tidningen för dess välvilja.  Postadress till stugägare


  Exempel:
  Kalle Karlsson
  Tyludden, stuga XXX
  302 73 HALMSTAD

  Kontakta oss


  • Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening
  • E-post: info@tyludden.se
  • Postadress: Box 107, 301 04 Halmstad
  • Telefon: 073-045 72 39
  • Hemsida: www.tyludden.se
  • BankGiro: 263-9896

  Övrigt